Beleef IBM Maximo

IBM Maximo Asset Management is een onderhoudsmanagementsysteem (CMMS) voor het beheren van de gehele levenscyclus van assets en werkstroomprocessen binnen een bedrijf.

IBM Maximo biedt u hiervoor de ondersteuning middels de onderstaande modules en kenmerken:

Why attend square img

Explore the world of IBM Maximo

Werkorders

Inkoop & Contracten

Voorraad

Kenmerken

Preventief Onderhoud

Door middel van machine learning, operationele data-analyse en voorspellende bewaking van de gezondheid van activa, kunnen ingenieurs het onderhoud optimaliseren en betrouwbaarheidsrisico’s voor de fabriek of bedrijfsactiviteiten verminderen. Preventieve onderhoudssoftware helpt bij het produceren van stabiele operaties, zorgt voor naleving van garanties en lost problemen op die van invloed zijn op de productie – voordat ze zich voordoen.

Preventief Onderhoud

De module Preventief Onderhoud wordt gebruikt voor het beheer van de werkzaamheden die volgens een regelmatig schema worden uitgevoerd om de activa/assets efficiënt te kunnen blijven inzetten.

Preventieve onderhoudsschema’s (PO’s) zijn sjablonen voor gepland preventief onderhoud. PO’s worden gebruikt om werkorders voor periodiek onderhoud te genereren. PO’s kunnen taakplangegevens en bijbehorende veiligheidsplangegevens bevatten die naar werkorders worden gekopieerd.

Planning & Scheduling

Het plannen van de preventieve werkzaamheden, inspecties, onderhoudsstop, meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) en de correctieve onderhoudstaken behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van maintenance afdelingen.

Met Maximo kan er al uitgebreid gepland worden middels taakplannen, werkorders en de beschikbare uren en kwalificaties van de medewerkers.

IBM Maximo Scheduler voegt aan deze mogelijkheden het grafisch planboard toe. Hiermee kunnen bedrijven grafisch visueel hun werkzaamheden gaan beheren en plannen. Hierbij kunnen taken, tools en services binnen de organisatie worden toegekend aan de verschillende groepen en of medewerkers.

Request a demo

Get a free demo of IBM Maximo from one of our expert consultants.