PetroChemical Oil & Gas

Współpracujemy z firmami z branży petrochemicznej, naftowej i gazowej, które znajdują się pod rosnącą presją, aby osiągać optymalne poziomy produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu budżetów na konserwację. Dodatkowo pomagamy im osiągnąć najwyższy poziom norm zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodny z przepisami branżowymi. 

Oil and gas platform with gas burning 164604326 1280x640 1024x512

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Dzięki wiedzy naszych konsultantów w połączeniu z rozwiązaniami programowymi IBM Maximo pomagamy firmom z branży naftowej i gazowej sprostać wymaganiom produkcyjnym, budżetowym i regulacyjnym. 

Why attend square img

Pomożemy Ci osiągnąć sukces 

Oferując najlepsze w swojej klasie rozwiązania EAM, zapewniamy firmom wsparcie i wskazówki potrzebne do zbudowania światowej klasy strategii i operacji serwisowych. 

Zwiększyliśmy efektywność zasobów i zmniejszyliśmy liczbę awarii, dając firmom pewność działania w ekstremalnych warunkach na całym świecie, zarówno na lądzie jak i na morzu. 

Wprowadziliśmy również standardowe modele operacyjne, które można wprowadzić na całym świecie, zapewniając bezpieczną i skuteczną konserwację w całej firmie. 

Nasze rozwiązania pozwalają firmom wydłużyć czas pracy, kontrolować koszty pracy, przestrzegać umów o poziomie usług (SLA), zarządzać ocenami ryzyka i rejestrować je, spełniać wymagania regulacyjne oraz umożliwiać ciągłe doskonalenie w trudnych warunkach. 

Korzyści

01

Utrzymanie wydajności - Upewnij się, że utrzymujesz odpowiedni sprzęt we właściwym czasie i we właściwym miejscu, aby zapobiec awarii.

02

Zarządzanie bezpieczeństwem - Upewnij się, że zgodność z przepisami, ocena ryzyka, zezwolenia i czasowe zawieszenie produkcji stają się nieodłącznym elementem strategii utrzymania.

03

Zarządzanie awariami - Wykorzystując rozwiązania Internet of things (IoT), przewiduj i planuj konserwację, aby ograniczyć wpływ awarii na statki, zakłady produkcyjne statków i rafinerie.

04

Najlepsze praktyki - Popraw produktywność i efektywność zasobów krytycznych, stosując najlepsze metody i praktyki

05

Zarządzaj cyklami życia aktywów - w tym pozyskiwaniem, zarządzaniem pracą, kontrolą zapasów, zakupami i konserwacją zapobiegawczą.

Maximo for Oil & Gas

IBM Maximo Asset Management to system zarządzania cyklem życia  zasobów. Za pomocą Maximo Asset Management możesz zoptymalizować zarządzanie istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji.Możesz sprawdzać stan zasobów w czasie rzeczywistym na bezpiecznej, uproszczonej, skalowalnej platformie. Ważną rolę odgrywają tu trzy przedmioty biznesowe: zasoby, procesy i ludzie. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących procesów produkcji i I zarządzania obiektami za pomocą głównego produktu Maximo, IBM opracował specjalne rozwiązania branżowe dla kluczowych branż zarządzających dużymi zasobami. Co więcej MAXIMO możesz również zintegrować z istniejącym w Twojej firmie systemem ERP i systemami finansowymi. 

IBM® Maximo® Asset Management Scheduler 

Polish: Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które są w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy.  

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

IBM Maximo Health, Safety and Environment Manager zapewnia przedsiębiorstwom aplikacje wspierające zintegrowane procesy poprawiające bezpieczeństwo, niezawodność, środowisko i wydajność operacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kluczowymi celami zmniejszenie ryzyka operacyjnego, zwiększenie zwrotu z aktywów i utrzymanie bezpiecznego środowiska operacyjnego 

Ten produkt spełnia również następujące specjalistyczne potrzeby 

 • Śledzenie działań i zgodność z przepisami. 
 • Specyfikacje zasobów i kody błędów. 
 • Przygotowanie audytu i ankiety oraz analiza ustaleń na podstawie wyników. 
 • Korzyści i straty związane z ulepszeniami i rozwiązaniami. 
 • Zarządzanie obejściem i działania związane z operacjami obejścia. 
 • Specyfikacje certyfikacyjne w celu sprawdzenia, czy standardy dotyczące aktywów lub personelu spełnione. 
 • Defekty, zarządzanie incydentami i ciągłe doskonalenie. 
 • Budowa i zakończenie wiercenia. 
 • Raportowanie wierceń i przebiegu produkcji. 
 • Dochodzenia, w tym przeglądy po działaniu i analiza awarii pierwotnej przyczyny. 
 • Blokowanie i oznaczanie planowania i definicji operacji. 
 • Zarządzanie zmianami i standardowe działania związane z zarządzaniem zmianami i śledzeniem działań. 
 • Priorytetyzacja pracy na podstawie macierzy i przyszłe planowanie pracy zgodnie z warunkami zakładu. 
 • Dzienniki operatora, raportowanie strat, rozwiązania i wyciągnięte wnioski. 
 • Dzienniki operatora używane do przeglądania wszystkich wpisów dziennika zmian dotyczących zasobu lub lokalizacji. Dzienniki operatora łączą wpisy dziennika zmiany w dziennik. Dziennik operatora ułatwia organizację dzienników operatora i powiązanych z nimi działań, takich jak personel przekazujący dziennik zmian, który przejmuje pracę z wcześniejszej zmiany roboczej, może przeglądać przebieg zdarzeń i być świadomym możliwej potrzeby działania. 
 • Planowanie pozwoleń i certyfikatów, matryce ryzyka i ocena ryzyka. 
 • Zezwól na tworzenie pracy i definicję powiązanych działań. 
 • Przygotowanie działań roboczych wspierających różne fazy pakietów roboczych. 
 • Jako użytkownik samoobsługowy możesz tworzyć rekordy incydentów w module Incydenty w celu zgłaszania potencjalnie niebezpiecznych warunków i zapobiegania wypadkom. Moduł Incydenty zawiera również aplikację Przejrzyj incydenty, za pomocą której można przeglądać rekordy incydentów. 

 

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

 • Uzyskanie natychmiastowego dostępu do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
 • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
 • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
 • Zmniejszyć liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracy – nawet bez połączenia z internetem 

Co oferujemy?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

 • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.