IBM Maximo

Dzięki naszym rozwiązaniom do zarządzania aktywami możemy pomóc Ci skutecznie zarządzać kapitałochłonnymi aktywami Twojej firmy, w tym aktywami operacyjnymi, procesami i ludźmi. 

By uzyskać darmowe demo IBM Maximo SaaS kliknij tutaj 

 

IBM Maximo Asset Management, MEAM

Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania umożliwiają efektywne, skuteczne i stabilne zarządzanie kapitałochłonnymi aktywami. Celem Enterprise Asset Management (EAM) jest optymalizacja zarządzania istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji. A wszysto to z naciskiem na trzy elementy: aktywa, procesy i ludzie.

 

 

 

Responsive work centers 1024x515

Enterprise Asset Management (EAM)

Dzięki IBM Maximo Asset Management możesz skutecznie zarządzać wszystkimi aktywami operacyjnymi zapewniającymi ciągłość działania firmy, takimi jak maszyny, sprzęt IT i budynki. Oprócz wglądu w zaplanowane i nieplanowane czynności konserwacyjne związane z tymi zasobami, pozwoli ci to na rejestrowanie wszelkich zmian. 

Pod względem procesów system zapewnia jedną centralną i zintegrowaną platformę do obsługi pytań i problemów, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. A jeśli chodzi o ludzi, funkcje rejestracji i samoobsługi stanowiące część systemu, zapewniają, że pracownicy zgłaszający problemy, mogą być obsługiwani szybko i skutecznie. 

W razie potrzeby projektami służącymi do wdrażania tych aplikacji można zarządzać zgodnie z metodologią Agile i można je realizować za pośrednictwem rozwiązań lokalnych lub rozwiązań SaaS Cloud. 

*For an IBM Maximo SaaS Trial  Click here

Korzyści

01

Usprawnij zarządzanie zasobami dzięki jednej zintegrowanej platformie

02

Wysoki poziom widoczności wykorzystania zasobów pomaga skrócić przestoje i zwiększyć wydajność.

03

Skonfigurowanie naszych rozwiązań EAM zamiast dostosowywania przekłada się na niższe koszty wdrożenia.

04

Elastyczne opcje wdrażania - SaaS, Hybrid, Cloud i u klienta.

05

Zachowaj zgodność z wymogami prawnymi i standardami zarządzania ryzykiem.

06

Inteligentne planowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami pozwala na śledzenie, zarządzanie i lokalizowanie zasobów przez cały cykl ich życia od momentu wdrożeniu systemu EAM 

 • Zdefiniuj lokalizację i hierarchię zasobów 
 • Możliwość wglądu w historyczny koszt całkowity wszystkich Twoich lokalizacji, zasobów i systemów 
 • Zarządzaj modelowaniem zasobów za pomocą BIM 
 • Widoczność umów gwarancyjnych i informacji o dostawcy 
 • Zdefiniuj zasoby podrzędne, części zamienne, atrybuty, mierniki i specyfikację. 

 

 

 

Zarządzanie pracą w Maximo pozwala na wykonywanie zaplanowanych i nieplanowanych czynności roboczych. Od zgłoszenia zapotrzebowania do jego ukończenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów związanych z poziomem umiejętności Twoich techników. 

 •  Utrzymuj plany pracy dla powtarzających się czynności w oparciu o najlepsze praktyki i procedury. 
 • Konserwacja zapobiegawcza / predykcyjna / cykliczna. 

Asset Management Scheduler to dodatkowe rozwiązanie Maximo, które pozwala planistom, przełożonym i innym użytkownikom na graficzne wyświetlanie wszelkich nadchodzących prac, porównywanie wymaganych zasobów z dostępnymi i na odpowiednie dostosowywanie.  

 • Widoczność wszystkich zleceń i prognozowanych działań na zasobie na wykresie Gantta, dzięki czemu można je logicznie pogrupować i optymalnie zaplanować. 
 • Możliwość przeglądania obciążenia zasobów względem dostępności pomaga rozwiązać problem nadmiernej alokacji i niepełnego wykorzystania zasobów. 
 • Zarządzaj zależnościami zadań i pracy 
 • Przeciągnij i upuść daty prognoz, aby uwzględnić dostępność zasobów. 

 

Funkcja ta usprawnia zarządzanie stanami magazynowymi dzięki automatyzacji całego procesu magazynowania i możliwości wykorzystania czytników kodów kreskowych. Zarządzaj problemami z zamówieniem, zwrotami, liczeniem, dostawami, kontrolą jakości i dostępnością produktów. 

 

 • Zarządzaj zapasami w magazynach i w punktach, aby uzyskać lepszą widoczność 
 • Optymalizacja zapasów pomaga magazynować odpowiedni poziom zapasów, aby spełnić Twoje wymagania. 
 • Stwórz schemat zaufanych dostawców i umow, aby wyeliminować kosztowne zakupy. 
 • W pełni zarządzaj pokwitowaniami, inspekcjami i płatnościami od dostawców. 
 • Określ paramtery finansowe dotyczące składania ponownych zamówień, takie jak poziom zamówienia, czas realizacji dostawy i jednostka zamówienia pozycji magazynowych 

 

Zarządzanie zamówieniami obsługuje wszystkie etapy zamówień w całym przedsiębiorstwie, w tym zakupy bezpośrednie i uzupełnianie zapasów. Nasze rozwiązania w bezpieczny sposób przechowują informacje o zaufanych dostawcach, przyspieszając tym samym proces zakupuwy.  

 • Przypisz SLA do kontretnego zamówienia, by monitorować wydajność dostawcy. 
 • Zarządzaj procesem zamówień, w tym uzyskiwanie ofert, zakup materiałów i usług, a następnie zarządzaj paragonami i fakturami. 

 

Zarządzanie umowami zapewnia pełne śledzenie zakupów, dzierżawy, najmu, gwarancji, kosztów, oprogramowania, wzorców umownych, umów blankietowych, czy  dostosowanych pod konkretnego użytkowika. 

 

Rozwiązania branżowe IBM Maximo

Aby sprostać specyficznym potrzebom różnych branż, IBM oferuje rozwiązania pionowe zwane rozwiązaniami branżowymi, które rozszerzają podstawowe funkcje IBM Maximo. Więcej informacji znajduje się w zakładce branże. Poniżej znajduje się główna lista: 

 • IBM Maximo dla dostawców usług 
 • IBM Maximo for dla branży farmaceutycznej  
 • IBM Maximo dla branży paliwowej 
 • Kalibracja IBM Maximo 
 • IBM Maximo dla transportu 
 • IBM Maximo dla dostawców mediów  
 • IBM Maximo for energetyki jądrowej  

Współpraca z MACS

Nasi konsultanci posiadają wysoki poziom umiejętności, wiedzy i doświadczenia zdobyty we współpracy z wiodącymi firmami z Polski, Holandii, Belgii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

 

Jak możemy Ci pomóc?

Rozpocznij swoją podróż od rozmowy z jednym z naszych konsultantów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w zakresie oprogramowania EAM, CMMS, innych usług lub wsparcia.

 • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.