Branża transportowa

Od ponad 30 lat współpracujemy z firmami ze wszystkich sfer branży transportowej – od władz portowych i lotnisk po drogi i kolej. Pomogamy  naszym klientom nie tylko w spełnieniu surowych przepisów BHP, ale także w osiągnięciu oszczędności, poprzez redukcję kosztów, a także wspieramy w świadczeniu wysokiej jakości usług.

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Bezpieczeństwo, wydajność i przejrzystość działania to kluczowe wartości w branży transportowej. Dzięki naszej wiedzy eksperckiej i bogatemu doświadczeniu codziennie pomagamy firmom sprostać wyzwaniom ciągle zmieniającej się branży transportowej. 

Transportation

Pomożemy Ci osiągnąć sukces         

Dzięki naszym unikalnym rozwiązaniom stworzonym do współpracy z BESA pomogliśmy wielu firmom z sukcesem dostosować się do ciągle zmieniających się wymagań dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawa. 

Dzięki zastosowaniu konserwacji i analiz predykcyjnych umożliwliliśmy podmiotom świadczącym usługi tranportowe lepszą widoczność procesów zachodzących w ich przedsiębiorstwach. Pozwala to na wgląd w procesy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu firmy identyfikować potencjalne zakłócenia i radzić sobie z nimi, zanim wpłyną one negatywnie na świadczoną usługę. 

Nasi klienci osiągnęli lepszy zwrot z inwestycji dzięki naszej pomocy w mobilizowaniu siły roboczej, co skutkuje nie tylko wzrostem wydajności, ale także lepszą widocznością w branży.  

 

Poczuj korzyści

01

Uzyskaj więcej z najbardziej produktywnych zasobów firmy, aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji.

02

Zachowaj zgodność z przepisami prawa, upewniając się, że firma działa zgodnie ze zmieniającymi się wymogami regulacyjnymi przy minimalnym wysiłku.

03

Skróć przestoje, zminimalizuj straty związane z przestojem zasobów i usług dzięki lepszej widoczności i analizom predykcyjnym.

04

Ogranicz zakłócenia, zminimalizuj awarie i zakłócenia usług dzięki systemowi zaplanowanej konserwacji.

05

Elastyczne opcje wdrażania - SaaS, Hybrid, Cloud, a także na miejscu u klienta

06

Jedna platforma, która umożliwia zarządzanie wymaganiami dotyczącymi konserwacji, incydentów oraz BHP

Maximo dla Transportu

Maximo dla transportu oferuje kompletne rozwiązanie do zarządzania wszystkimi rodzajami zasobów transportowych:   

 • floty samochodów, ciężarówek i autobusów 
 • lokomotyw i pojazdów szynowych 
 • samolotów 
 • łodzi i statków 

Maximo dla transportu zawiera funkcje przedłużające żywotność zasobów, optymalizujące zarządzanie częściami, zmniejszające liczbę połączeń drogowych i zwiększające planowaną konserwację. Wprowadza spójne zarządzanie aktywami kolejowymi. Ma zaawansowane możliwości zarządzania aktywami w zakresie stanu aktywów, wymiany liczników i historii, importu liczników, kodów części i pozycji, zmian numerów seryjnych oraz odzyskiwania gwarancji.   

Maximo dla transportu ma również ulepszone możliwości zarządzania pracą w kampaniach, kodeksach branżowych, kwalifikacjach pracowników, alertach dotyczących konserwacji oraz rejestrowaniu inspekcji i sprzątania. Zawiera puplit mechanika, co ułatwia zewnętrzne zlecenia naprawy. Rozszerzone funkcje zarządzania zapasami obejmują liczenie cykli i zarządzanie zbiornikami paliwa. Inne funkcje obejmują kalkulację cyklu życia zasobów, zarządzanie pulą silników, dzienniki sterowników, zarządzanie paliwem i płynami oraz szablony zasobów.   

 

Dzięki Maximo dla lotnictwa firmy lotnicze mogą efektywnie planować i zarządzać obsługą techniczną statków powietrznych, aby zachować zgodność z przepisami i minimalizować okresy, kiedy samolot jest uziemiony. 

Wydajna konserwacja, naprawa i remont (MRO) samolotów zwiększa dostępność lotów i wydłuża żywotność płatów, silników i innych elementów samolotu. Linie lotnicze mogą wewnętrznie zarządzać usługami MRO, kupować niektóre lub wszystkie z tych usług od dostawców MRO i oferować usługi MRO innym liniom lotniczym. 

Manager zdrowia, bezpieczeństwa i srodowiska to dedykowana przedsiębiorstwom aplikacja wspierająca zintegrowane procesy poprawiające bezpieczeństwo, niezawodność, środowisko i wydajność operacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kluczowym celam jest zmniejszenie ryzyka operacyjnego, zwiększenie zwrotu z aktywów i utrzymanie bezpiecznego środowiska operacyjnego 

 

Aplikacja spełnia również następujące specjalistyczne potrzeby 

 • Śledzenie działań i zgodności z przepisami. 
 • Specyfikacje zasobów i kody błędów. 
 • Przygotowanie audytu i ankiety oraz analiza ustaleń na podstawie wyników. 
 • Korzyści i straty związane z ulepszeniami i rozwiązaniami. 
 • Zarządzanie obejściem i działania związane z operacjami obejścia. 
 • Specyfikacje certyfikacyjne w celu sprawdzenia, czy standardy dotyczące aktywów lub personelu spełnione. 
 • Defekty, zarządzanie incydentami i ciągłe doskonalenie. 
 • Budowa i zakończenie wiercenia. 
 • Raportowanie wierceń i przebiegu produkcji. 
 • Dochodzenia, w tym przeglądy po działaniu i analiza awarii pierwotnej przyczyny. 
 • Blokowanie i oznaczanie planowania i definicji operacji. 
 • Zarządzanie zmianami i standardowe działania związane z zarządzaniem zmianami i śledzeniem działań. 
 • Priorytetyzacja pracy na podstawie macierzy i przyszłe planowanie pracy zgodnie z warunkami zakładu. 
 • Dzienniki operatora, raportowanie strat, rozwiązania i wyciągnięte wnioski. 
 • Dzienniki operatora używane do przeglądania wszystkich wpisów dziennika zmian dotyczących zasobu lub lokalizacji. Dzienniki operatora łączą wpisy dziennika zmiany w dziennik. Dziennik operatora ułatwia organizację dzienników operatora i powiązanych z nimi działań, takich jak personel przekazujący dziennik zmian, który przejmuje pracę z wcześniejszej zmiany roboczej, może przeglądać przebieg zdarzeń i być świadomym możliwej potrzeby działania. 
 • Planowanie pozwoleń i certyfikatów, matryce ryzyka i ocena ryzyka. 
 • Zezwól na tworzenie pracy i definicję powiązanych działań. 
 • Przygotowanie działań roboczych wspierających różne fazy pakietów roboczych. 
 • Jako użytkownik samoobsługowy możesz tworzyć rekordy incydentów w module Incydenty w celu zgłaszania potencjalnie niebezpiecznych warunków i zapobiegania wypadkom. Moduł Incydenty zawiera również aplikację Przejrzyj incydenty, za pomocą której można przeglądać rekordy incydentów. 

Korzystaj z programu IBM Maximo Asset Configuration Manager do zarządzania konfiguracją cennych, złożonych i regulowanych zasobów, takich jak samoloty, pojazdy szynowe, silniki, systemy uzbrojenia. Maximo ACM to oparty na regułach system zarządzania konfiguracją. 

Maximo Asset Configuration Manager zapewnia, że faktyczna fizyczna kompilacja zasobu spełnia wymagania dopuszczalnej konfiguracji. Jego Build Data Interpreter (BDI) zapewnia kompleksowe wyprowadzanie statusu dla samolotów i innych zasobów zarządzanych przez konfigurację. Na przykład interpreter kompilacji danych sprawdza rzeczywisty statek powietrzny, pozycja po pozycji, aby upewnić się, że jego reguły konfiguracji są zgodne z wyznaczoną konfiguracją. Interpreter kompilacji danych zgłasza stan niezgodnych zasobów w aplikacji Zasoby (CM). Ostrzega również o problemach z zasobami poprzez dane oznaczone kolorami w różnych aplikacjach. 

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

 • Uzyskanie natychmiastowego dostępu do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
 • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
 • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
 • Zmniejszyć liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracy – nawet bez połączenia z internetem 

Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które są w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy.  

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

Co oferujemy?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

 • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.