Opieka zdrowotna

Podmiotom świadczącym profesjonalną opiekę zdrowotną oferujemy szereg  

udogodnień i rozwiązań do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa w celu kontroli wydatków na sprzęt, taki jak mobilne urządzenia medyczne, sprzęt chirurgiczny i sprzęt IT. 

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Wsparliśmy wiele szpitali w Europie i Wielkiej Brytanii w tworzeniu bezpiecznego, opłacalnego i produktywnego środowiska pracy. 

 

Healthcare

Pomożemy Ci osiągnąć sukces 

Nasze rozwiązanie do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM) zapewnią systemom opieki zdrowotnej systematyczny i opłacalny sposób nabywania, planowania, wdrażania, utrzymywania, obsługiwania, a także pozybywania się aktywów fizycznych. Nasz system oferuje również rejestr zasobów do śledzenia zapasów i zarządzania nimi z wykorzystaniem technologii RFID i kodów kreskowych, a także automatyzację w celu usprawnienia reaktywnych jak i prewencyjnych prac konserwacyjnych. 

Dostarczyliśmy szpitalom rozwiązania potrzebne do zarządzania ich placówkami, optymalizacji czasu pracy i kalibracji sprzętu medycznego, egzekwowania i śledzenia procedur gospodarki odpadami oraz zarządzania i śledzenia poziomów zapasów szpitalnych. 

Będąc ekspertami Maximo możemy skonfigurować gotowe rozwiązanie zamiast opracowywać niestandardowe kodyzmiejszający tym samym koszt wdrożenia, użytkowania i utrzymania sysstemu.

Poczuj korzyści

01

Szybka reakcja - inżynierowie terenowi mogą szybko reagować na żądania konserwacji, nawet w odległych obszarach.

02

Zapewnienie zgodności - dokładne dane i zapisy oznaczają, że możesz skutecznie wykazać zgodność ze standardami branżowymi, takimi jak SFG20.

03

Efektywne planowanie - Elastyczność w koordynowaniu szybko zmieniających się harmonogramów konserwacji

04

Osiągnij zwrot z inwestycji - efektywniej wykorzystuj zasoby i zwiększ produktywność siły roboczej.

05

Skróć przestoje - Zaplanuj czynności serwisowe i wdrażaj konserwację tylko w razie potrzeby.

06

Zarządzaj umowami SLA - Opracuj mechanizmy do definiowania i monitorowania zarządzania i przestrzegania umów SLA.

Maximo for Healthcare

Start center 1024x537

IBM Maximo Asset Management to system zarządzania cyklem życia i cyklem produkcji zasobów. Za pomocą Maximo Asset Management możesz zoptymalizować zarządzanie istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji. Możesz sprawdzać stan zasobów w czasie rzeczywistym na bezpiecznej, uproszczonej, skalowalnej platformie. Ważną rolę odgrywają tu trzy przedmioty biznesowe: zasoby, procesy i ludzie. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących procesów produkcji i I zarządzania obiektami za pomocą głównego produktu Maximo, IBM opracował specjalne rozwiązania branżowe dla kluczowych branż zarządzających dużymi zasobami. Co więcej MAXIMO możesz również zintegrować z istniejącym w Twojej firmie systemem ERP i systemami finansowymi. 

Work center  1024x502

Centrum robocze jest opartym rolach interfejsem użytkownika, w których poszczególni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp i wykonywać codzienne zadania. Korzystając z centrów roboczych, możesz uzyskać dostęp do danych systemowych i wykonywać zadania bez konieczności otwierania wielu aplikacji. Za pomocą narzędzi można wykonywać określone zadania, takie jak tworzenie zgłoszenia serwisowego, projektowanie zestawów danych do analizy biznesowej lub tworzenie formularzy inspekcji. 

Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które są w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy.  

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

Anywhere 1

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

  • Uzyskanie natychmiastowego dostęp do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
  • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
  • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
  • Zmniejszyć liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracy – nawet bez połączenia z internetem 

Korzystając z IBM Maximo Asset Health Insights , Twoja firma może poprawić widoczność stanu zasobów i lokalizacji oraz zminimalizować przestoje, zapobiegając awariom zasobów, monitorując czynniki, takie jak warunki, koszty, wydajność i pozostały okres użytkowania. 

Skuteczne monitorowanie kondycji zasobów umożliwia firmom podjęcie najlepszych możliwych działań w celu poprawy kondycji aktywów, w tym skrócenie harmonogramów konserwacji zapobiegawczej oraz planowanie naprawy lub wymiany. Maximo Asset Health Insights pozwala zoptymalizować konserwację zapobiegawczą, łącząc informacje z rejestru aktywów i dane z czujników, aby firmy mogły lepiej zarządać kapitałem. 

Aby dowiedzieć się więcej, poproś o wersję demonstracyjną. 

 

Jak możemy ci pomóc?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

  • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.