IBM Control Desk

IBM Control Desk pomoże Twojej firmie w zarządzaniu usługami, a także zasobami cyfrowymi i fizycznymi. Dzięki temu możesz zarządzać wszystkimi procesami z jednej platformy. Standardy IBM Control Desk zgodne z najlepszymi praktykami ITIL i dostarczane ze wstępnie skonfigurowanymi procesami, co oszczędza Twój czas I pieniądzie, minimalizując wysiłki związane z wdrożaniem systemu. ICD ciągle się rozwija, dzięki czemu może stale wspierać procesy zachodzące w Twojej firmie.

IBM Control Desk jest dostępny także za pośrednictwem technologii mobilnej. Można go też zintegrować z mediami społecznościowymi, platformą IoT Watson i narzędziami programistycznymi. 

Nasze rozwiązania

Dzięki rozwiązaniu IBM Control Desk możesz zapewnić wydajne wsparcie IT Twoim pracownik

Claims processing

Zarządzanie usługami IT 

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie wsparcia lub pomocy technicznej w organizacji, w której współpracownicy i klienci mogą zadawać pytania, zgłaszać awarie lub chęć uzyskania porady. IT IBM Control Desk bez problemu odpowie na powyższe potrzeby, choć zakres jego zastosowania jest znacznie szerszy 

W MACS zajmujemy się nie tylko wdrożeniem oprogramowania. Możemy także zapewnić, że nasze rozwiązania będą obsługiwać całą infrastrukturę Twojej firmy. Korzystając z biblioteki ITIL (ITI), nasz Help Desk stanie się pojedynczym punktem kontaktowym (SPOC) dla wszystkich usług wsparcia, zarówno telefonicznego, e-mailowego lub internetowego. Wszystkie działania inicjowane i rozwiązywane w tej samej lokalizacji, podobnie jak wszelka korespondencja z klientami wewnętrznymi. 

IBM Control Desk jest w 100% kompatybilny z IBM Maximo Asset Management. Pozwala to na zarządzanie majątkiem firmy, różnymi rodzajami usług, czy klasami zasobów w jednym środowisku. Ta ujednolicona platforma znacznie ogranicza konieczność konserwacji i aktualizacji systemu. 

 

 

Korzyści

01

Zgłaszanie problemów i zamawianie usług jest łatwe, dzięki czemu ludzie mogą efektywnie korzystać z systemu.

02

System zapewnia wysoki poziom przejrzystości, dzięki czemu można efektywniej zarządzać zmianami.

03

Umożliwia poprawę produktywności pracowników i szybkości reagowa

04

Elastyczne opcje wdrażania: w na miejscu u Klienta, lub zdalnie - SaaS (oprogramowanie jako usługa) lub jako obraz wirtualnej maszyny.

05

Zautomatyzowane zarządzanie procesami oznacza, że możesz zarządzać dużą liczbą usług i skutecznie rozwiązywać problemy dzięki automatyzacji przepływu pracy.

06

IBM Control Desk dostarczane jest z narzędziami do raportowania Cognos i BIRT, które umożliwiają dogłębną analizę wszystkich danych systemu.

Funkcje IBM Control Desk

  • IBM Control Desk może zarządzać wszystkimi zasobami (IT, Enterprise, Smart) z jednej platformy ( Maximo), zmniejszając zakłocenia i koszty wsparcia, a także umożliwiając zastosowanie procesu zarządzania usługami do wszystkich zasobów i usług. 

 

  • Zachowaj zgodność 
  • Ogranicz marnotrawstwo oprogramowania 
  • Zarządzaj uprawnieniami i umowami 
  • Uwolij niewykorzystane zasoby dzięki możliwościom zarządzania zasobami IBM Control Desk. 
  • Zarządzaj zasobami: operacyjnymi, IT i usługami w zintegrowany sposób, aby usprawnić wsparcie, dostępność i zmniejszyć koszty.   
  • Łatwe zarządzanie i kierowanie incydentami i żądaniami. 
  • Szybkie sprawdzanie statusu za pomocą usprawnionego pulpitu nawigacyjnego.

Praca z MACS

Nasi konsultanci posiadają wysoki poziom umiejętności, wiedzy i doświadczenia zdobyty we współpracy z wiodącymi firmami z Polski, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Niemiec.

Jak możemy Ci pomóc?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy.

  • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.