Produkcja

W ciągu ostatnich 30 lat pomogliśmy firmom przezwyciężyć szereg wyzwań związanych z zarządzaniem produkcją. Oprócz opracowywania konkretnych narzędzi i rozwiązań pomagamy we wszystkim, od zmniejszenia kosztów konserwacji i zwiększenia efektywności sprzętu, po projektowanie pełnych modeli operacyjnych dla całej firmy.

Manufacturing

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Oferujemy pełen zakres usług dla firm z branży produkcyjnej, od doradztwa, szkoleń, wdrożenia i utrzymiania systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, po doradztwo techniczne. 

 

Industry 4 0

Pomożemy Ci osiągnąć sukces 

Dzięki wdrożeniu jednego z naszych rozwiązań do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa pomogliśmy firmom uzyskać maksymalną wartość z ich zasobów i utrzymać produkcję na pełnych obrotach. Dzięki temu Twoja firma będzie jeszcze bardziej konkurencyjna w ciągle zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. 

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu sposobu wdrożenia Maximo zaktualizowaliśmy również poprzednio realizowane wdrożenia, które nie spełniły wymagań firmy. Konfigurując standardowy produkt i unikając konieczności opracowania niestandardowego kodu, skutecznie zaspokokajamy potrzeby biznesowe i pomogamy obniżyć koszty 

Co więcej, nasze rozwiązanie zgodne ze nowoczesnymi standardami produkcyjnymi, takimi jak Przemysł 4.0, konserwacja skoncentrowana na niezawodności, całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn (TPM) i Dobre Praktyki Produkcyjne (GMP). Nasze systemy bezproblemowo dostosowują się również do międzynarodowej normy ISO 55000 w zakresie zarządzania aktywami. 

Poczuj korzyści

01

Osiągnij sukces - Osiągnij większy zwrot z inwestycji poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów, wyższą wydajność i większe zadowolenie klienta.

02

Utrzymanie zgodności - Zapewnienie, że wszystkie działania statutowe, obowiązkowe i regulacyjne są podejmowane i dokładnie rejestrowane.

03

Zwiększ widoczność - popraw widoczność zasobów produkcyjnych, a także produktywność siły roboczej.

04

Wydłuż czas działania systemu - wykorzystaj technologię, aby skrócić czas przestoju zasobów i zastosuj interwencje konserwacyjne tylko w razie potrzeby.

05

Popraw wydajność - Zapewnij inżynierom terenowym informacje, których potrzebują do efektywnej działania podczas pracy w terenie.

06

Maksymalizuj Całkowitą Efektywność Wyposażenia (OEE) - Zoptymalizuj wydajność produkcyjną i utrzymuj jakość produktu, jednocześnie minimalizując awarie

Maximo dla produkcji

Version 7

IBM Maximo Asset Management to system zarządzania cyklem życia zasobów. Za pomocą Maximo Asset Management możesz zoptymalizować zarządzanie istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji.Możesz sprawdzać stan zasobów w czasie rzeczywistym na bezpiecznej, uproszczonej, skalowalnej platformie. Ważną rolę odgrywają tu trzy przedmioty biznesowe: zasoby, procesy i ludzie. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących procesów produkcji i I zarządzania obiektami za pomocą głównego produktu Maximo, IBM opracował specjalne rozwiązania branżowe dla kluczowych branż zarządzających dużymi zasobami. Co więcej MAXIMO możesz również zintegrować z istniejącym w Twojej firmie systemem ERP i systemami finansowymi. 

Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które są w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy.  

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

Anywhere devices

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

  • Uzyskanie natychmiastowego dostępu do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
  • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
  • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
  • Zmniejszyć liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracy – nawet bez połączenia z internetem.

IBM Maximo Health, Safety and Environment Manager zapewnia przedsiębiorstwom aplikacje wspierające zintegrowane procesy poprawiające bezpieczeństwo, niezawodność, środowisko i wydajność operacyjną zgodnie z przepisami. Kluczowymi celami zmniejszenie ryzyka operacyjnego, zwiększenie zwrotu z aktywów i utrzymanie bezpiecznego środowiska operacyjnego. 

Co oferujemy?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

  • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.