Zarządzanie Obiektami

Od ponad trzech dekad nasi konsultanci biznesowi i techniczni pomagają firmom w radzeniu sobie z wieloma wyzwaniami – od definiowania modeli operacyjnych obejmujących całą działalność, po opracowywanie konkretnych rozwiązań w celu bardziej skutecznego reagowania na wymagania klientów. 

Condor with ecoflex in use lt e1557499140335 1011x1024

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Oferujemy szeroki zakres usług i wsparcia w zakresie miękkiego I twardego zarządzania obiektami, począwszy od standaryzacji i efektywności kosztowej po optymalizację zasobów i wydajności
Media hub hero 1024x662

Achieving success           

Dzięki naszej dogłębnej wiedzy o oprogramowaniu byliśmy w stanie wdrożyć rozwiązania spełniające wymagania biznesowe, konfigurując (zamiast dostosowując) standardowy produkt – i zmniejszając koszty cyklu życia.

Oprócz możliwości planowania i optymalizacji pracy i zasobów, połączyliśmy rozwiązania mobilne z Maximo, aby zapewnić firmom swobodę i elastyczność w tworzeniu sukcesu zdalnej siły roboczej.

Rozszerzyliśmy i opracowaliśmy mechanizmy płatności w ramach Maximo, aby podkreślić przychody i rozpoznać sytuacje związane z zarządzaniem naruszeniami. Nasi konsultanci skonfigurowali również mechanizmy do definiowania, monitorowania i zarządzania przestrzeganiem umów SLA

 

Poczuj Korzyści

01

Zwiększona satysfakcja klienta - poprzez zdefiniowanie i wdrożenie standardowych procesów biznesowych za pomocą uzgodnionego docelowego modeli operacyjnego (TOM)

02

Odnieś sukces, osiągając większy zwrot z inwestycji I efektywniej wykorzystując zasoby, umożliwiając wyższą wydajność.

03

Utrzymanie zgodności - Zapewnienie, że wszystkie działania statutowe, obowiązkowe i regulacyjne są podejmowane i dokładnie rejestrowane.

04

Wydłuż czas działania systemu - wykorzystaj technologię, aby skrócić czas przestoju zasobów i zastosuj interwencje konserwacyjne tylko w razie potrzeby.

05

Maksymalizuj czas - Zaplanuj działania inżynierów terenowych, aby zmaksymalizować wykorzystanie ich czasu pracy I zminimalizować czas podróży

06

Popraw wydajność - Zapewnij inżynierom terenowym informacje, których potrzebują do efektywnej działania podczas pracy w terenie.

Maximo do Zarządzania Obiektami

Version 7

IBM Maximo Asset Management to system zarządzania cyklem życia zasobów. Za pomocą Maximo Asset Management możesz zoptymalizować zarządzanie istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji. Możesz sprawdzać stan zasobów w czasie rzeczywistym na bezpiecznej, uproszczonej, skalowalnej platformie. Ważną rolę odgrywają tu trzy przedmioty biznesowe: zasoby, procesy i ludzie. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących procesów produkcji i I zarządzania obiektami za pomocą głównego produktu Maximo, IBM opracował specjalne rozwiązania branżowe dla kluczowych branż zarządzających dużymi zasobami. Co więcej MAXIMO możesz również zintegrować z istniejącym w Twojej firmie systemem ERP i systemami finansowymi. 

Work center  1024x502

Centrum robocze jest opartym rolach interfejsem użytkownika, w których poszczególni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp i wykonywać codzienne zadania. Korzystając z centrów roboczych, możesz uzyskać dostęp do danych systemowych i wykonywać zadania bez konieczności otwierania wielu aplikacji. Za pomocą narzędzi można wykonywać określone zadania, takie jak tworzenie zgłoszenia serwisowego, projektowanie zestawów danych do analizy biznesowej lub tworzenie formularzy inspekcji. 

 

Scheduler 1024x506

Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy 

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

Anywhere 1

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

  • Uzyskanie natychmiastowego dostęp do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
  • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
  • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
  • Zmniejsz liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracynawet bez połączenia z internetem 

Co oferujemy?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

  • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.