Branża farmaceutyczna

Współpracujemy z wieloma znanymi markami w branży farmaceutycznejtakimi jak Baxter Healthcare, GE Healthcare, Mentor i Tiopharma – aby wdrożyć IBM Maximo w ramach ich działalności. Doświadczenie to w połączeniu z dogłębną wiedzą na temat oprogramowania, pozwala nam konfigurować rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej wymagających klientów. 

 

Bio chemical

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Dzięki naszej zdolności do konfigurowania wiodącego w branży gotowego produktu, możemy stworzyć rozwiązanie, które zaspokoi specyficzne potrzeby Twojej firmy, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnych kosztów wdrożenia, użytkowania i utrzymania systemu

Life science 1024x576

Pomożemy Ci osiągnąć sukces 

Działalność w tym ściśle regulowanym sektorze oznacza ograniczenie kosztów i zmniejszenie ryzyka przy jednoczesnym przestrzeganiu restrykcyjnych standardów branżowych 

Nasze rozwiązanie EAM Maximo zostało uznane przez Food and Drug Administration za zgodne z CFR 21 część 11, co oznacza, że może być używane do przechowywania danych dotyczących elektronicznej konserwacji i kalibracji zapisów przez okres dłuższy niż 10 lat. 

Co więcej, oprócz standardowej funkcjonalności, Maximo dla branży farmaceutycznej zawiera możliwość kalibracji, a także posiada skrypty testowania i sprawdzania poprawnościspecjalnie opracowanych do obsługi kalibracji instrumentów wykorzystywanych w procesach produkcji i testowania farmaceutyków. 

 

Korzyści

01

Osiągnij zgodność z wymaganymi przepisami I upewnij się, że spełniasz wymagania przepisów FDC (21 CFR część 11) a także inne standardy branżowe.

02

Kalibruj sprzęt, zachowaj dokładność i wydajność instrumentów i sprzętu, niezbędny do spełnienia standardów jakości.

03

Obsługuj procesy CAPA, zapewnij wsparcie, którego potrzebujesz, w codziennych operacjach, aby uzyskać efektywne procesy CAPA związane z zasobami.

04

Utrzymaj zasoby i osiągnij spójność z międzynarodowym standardem zarządzania zasobami ISO55000

05

Popraw czas reakcji. Dzięki danym w czasie rzeczywistym, możesz szybciej reagować na zmiany biznesowe i branżowe oraz podejmować bardziej świadome decyzje.

06

Zminimalizuj ryzyko i zwiększ wydajność i przejrzystość procesów w firmie, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń działalności i kar umownych.

Maximo for Life Science

IBM Maximo Asset Management to system zarządzania cyklem życia zasobów. Za pomocą Maximo Asset Management możesz zoptymalizować zarządzanie istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji. Możesz sprawdzać stan zasobów w czasie rzeczywistym na bezpiecznej, uproszczonej, skalowalnej platformie. Ważną rolę odgrywają tu trzy przedmioty biznesowe: zasoby, procesy i ludzie. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących procesów produkcji i I zarządzania obiektami za pomocą głównego produktu Maximo, IBM opracował specjalne rozwiązania branżowe dla kluczowych branż zarządzających dużymi zasobami. Co więcej MAXIMO możesz również zintegrować z istniejącym w Twojej firmie systemem ERP i systemami finansowymi. 

IBM Maximo dla branży farmaceutycznej 

IBM Maximo ma rozwiązanie branżowe specjalnie dla ściśle regulowanego rynku produktów farmaceutycznych. Zmniejsz ryzyko, upewniając się, że wszystkie aspekty związane ze zgodnością Twjej działalności z przepisami są wykonywane na jednej platformie. 

IBM Maximo łączy różne rozwiązania pod jednym parasolemzarządzanie zasobami i usługami, kalibrację, kalibrację mobilną, wsparcie działań korygujących i zapobiegawczych (CAPA) – oraz w pełni integruje się z systemami RFID i SCADA. 

 

IBM Maximo Calibration zapewnia wszystkie wymagania dotyczące identyfikowalności, identyfikowalności zwrotnej, danych historii kalibracji, arkuszy danych kalibracyjnych, zarządzania narzędziem do kalibracji i raportowania. Niektóre kluczowe procesy obsługiwane przez moduł kalibracji IBM Maximo obejmują:  

 • Zautomatyzowanie procesu kalibracji w całym przedsiębiorstwie, aby zwiększyć efektywność i zminimalizować koszty operacyjne 
 • Wykorzystanie pełnej identyfikowalność i identyfikowalności wstecznej, aby ułatwić przestrzeganie przepisów branżowych 
 • Umożliwienie technikom przeprowadzanie kalibracji mobilnej przy użyciu komputerów przenośnych w celu usprawnienia zadań. 
 • Zwiększenie dokładności i raportowania kalibracji przyrządu, aby pomóc w spełnieniu wymogów prawnych. 
 • Możliwość sprawdzenia żywotności komponentu, automatyzując złożone wielowymiarowe zadanie śledzenia zgodności. 
 • Śledzenie zgodnośći aktywów z wymogami prawnymi i lepsze przygotowanie się do audytów i inspekcji. 

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

 • Uzyskanie natychmiastowego dostępu do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
 • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
 • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
 • Zmniejszyć liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracy – nawet bez połączenia z internetem

Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które są w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy.  

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

 

Co oferujemy?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

 • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.