Dostawcy mediów

Współpracujemy z wieloma podmiotami działającymi w tej ściśle regulowanej, wymagającej dużych zasobów branży. Przy tak wielu ruchomych i ciągle zmieniających się częściach zdajemy sobie sprawę, że sukces zależy od płynnej i skutecznej kompleksowej obsługiponieważ zakłócenia w dostawie mediów widoczne dla ich użytkowników i ogółu społeczeństwa. 

Iot utlities 1

Pomożemy Ci stawić czoło wyzwaniom

Pomagamy naszym klientom zapewnić równowagę między jakością świadczonych usług, obsługą i konserwacją, a bezpieczeństwem pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Utilities paid 1024x683

Pomożemy Ci osiągnąć sukces 

Z powodzeniem dostarczamy organizacjom elastyczne rozwiązania potrzebne do przejścia na nowe technologie, w trakcie gdy starsze produkty i procesy zastępowane lub wycofywane. 

Nasi konsultanci współpracują z klientami w celu wdrożenia najwyższej jakości rozwiązań zaprojektowanych w celu ograniczenia do minimum przestojów związanych z serwisowaniem i konserwacją. Oznacza to posiadanie ściśle kontrolowanego systemu z możliwością efektywnego przydzielania inżynierów do zadań, aby jak najszybciej uwolnić zasoby i przywrócić je do normalnego funkcjonownia.  

Co więcej, oferujemy również opłacalne sposoby utrzymania rozległych sieci dystrybucji. Nasze rozwiązania mobilne i dronowe pomagają inżynierom terenowym wykonywać swoją pracę w większej liczbie miejsc. 

Oferujmemy następujące rozwiązania Maximo dla branży dostaców mediów

 • Maximo for Utilities
 • Maximo for Health, Safety and Environment Manager ( HSE )
 • Maximo for Spatial Asset Management
 • Maximo Everyplace
 • Maximo Anywhere
 • Asset Management Scheduler

Poczuj Korzyści

01

Zwiększyć zwrot z inwestycji - zmaksymalizuj wartość zasobów dzięki planowanej konserwacji i harmonogramowaniu.

02

Utrzymanie zgodności - Zapewnienie, że wszystkie działania statutowe, obowiązkowe i regulacyjne są podejmowane i dokładnie rejestrowane.

03

Usprawnij proces zarządzania zasobami - zarządzaj nowymi systemami, stale monitoruj kondycję zasobów i ulepszaj procesy

04

Zarządzaj kosztami, optymalizuj wydajność zasobów i zarządzaj kosztami ich cyklu życia.

05

Upewnij się, że serwis otrzymuje wszystkie informacje, których są potrzebne do podjęcia szybkiego I sprawnego działania.

06

Działanie systemu gwarantowane przez certyfikowany zespół techniczny i funkcjonalny IBM w MACS

Maximo for Utilities

Version 7

IBM Maximo Asset Management to system zarządzania cyklem życia zasobów. Za pomocą Maximo Asset Management możesz zoptymalizować zarządzanie istniejącymi kapitałochłonnymi zasobami organizacji. Możesz sprawdzać stan zasobów w czasie rzeczywistym na bezpiecznej, uproszczonej, skalowalnej platformie. Ważną rolę odgrywają tu trzy przedmioty biznesowe: zasoby, procesy i ludzie. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących procesów produkcji i I zarządzania obiektami za pomocą głównego produktu Maximo, IBM opracował specjalne rozwiązania branżowe dla kluczowych branż zarządzających dużymi zasobami. Co więcej MAXIMO możesz również zintegrować z istniejącym w Twojej firmie systemem ERP i systemami finansowymi. 

IBM Maximo Asset Performance Management dla branży energetycznej I dostawców mediów SaaS to otwarte rozwiązanie analityczne, zaprojektowane w celu zaspokojenia szerokiego zakresu obecnych i przyszłych potrzeb dostawców. Poprzez integrację danych, analitykę i wizualizację zapewnia szczegółowe i dokładne zrozumienie historycznych i bieżących zasobów i wydajności sieci. 

Rozwiązanie to integruje się z istniejącymi źródłami danych i procesami operacyjnymi w celu analizowania i przewidywania wydajności aktywów i ryzyka, aby pomóc w dostarczaniu bezpiecznej, niezawodnej, niedrogiej i zrównoważonej energii. Kluczowe zastosowania obejmują zarządzanie wydajnością aktywów, świadomość sytuacyjną, zdrowiem i ryzykiem, planowaniem inwestycji, a także weryfikację modelu łączności i optymalizację farmy wiatrowej. 

Użyj programu IBM Maximo Asset Management Scheduler do wizualnego zarządzania, planowania i przydzielania pracy i zasobów w organizacji.  

Zarządzaj nadchodzącą pracą i zadaniami, tworząc harmonogramy. Korzystając z wykresów Gantta, map i kalendarzy możesz zobaczyć wymagania dotyczące pracy i zasobów, które w harmonogramie. W przypadku niezaplanowanej pracy należy odpowiadać na wymagania, graficznie przypisując pracę do odpowiednich osób lub załóg w zależności od ich dostępności. Możesz tworzyć wykresy dla list zadań, które należy wykonać, aby wizualnie zarządzać postępami pracy 

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, konfigurując proces planowania. 

Anywhere 1

IBM Maximo Anywhere zapewnia zdalny dostęp do procesów Maximo Asset Management – zarządzania pracą i zasobami z większości urządzeń mobilnych
 

System zbudowany jest na platformie IBM Worklight z interfejsem, który można w pełni dostosowywać do potrzeb Twojej firmy, dzięki czemu możesz tworzyć własne zasoby.
 

Umożliwia pracownikom mobilnym: 

 • Uzyskanie natychmiastowego dostęp do krytycznych danych, nawet bez aktywnego połączenia z internetem, 
 • Pracowanie z szeroką gamą oprzyrządowanych maszyn i urządzeń inteligentnych. 
 • Wykonywanie zadań praktycznie w dowolnym miejscu za pomocą bezpiecznych, zaufanych transakcji. 
 • Zmniejsz liczbę błędów wprowadzania danych i błędy w komunikacji, umożliwiając użytkownikom wykonywanie swojej pracynawet bez połączenia z internetem 

Co oferujemy?

Porozmawiaj z nami o oprogramowaniu, usługach i wsparciu, których potrzebujesz dla swojej firmy

 • To pole służy do sprawdzania poprawności i powinno pozostać puste.