MACS Enterprise Asset Management wspierany przez IBM

MEAM to produkt opracowany przez MACS w oparciu o oprogramowanie IBM Maximo lub IBM TRIRIGA Asset Management.

Meam 3 1024x683

NASZE ROZWIĄZANIA

Responsive work centers 1024x515 3

MEAM to produkt opracowany przez MACS w oparciu o oprogramowanie IBM Maximo lub IBM TRIRIGA Asset Management. Jest to kompletny system plug and play oparty na metodologii MACS QuickStart, MACS Fame i IBM Maximo.

MACS QuickStart to rozwiązanie oparte na najlepszych praktykach oparte na gotowej funkcjonalności Maximo i najlepszych praktykach MACS. MACS QuickStart obejmuje ustandaryzowane pulpity nawigacyjne, role i uprawnienia.

MACS Fame wzbogaca IBM Maximo o funkcje Facility Management. Dzięki MACS Fame masz rozwiązanie umożliwiające praktyczne zarządzanie obiektami w ramach IBM Maximo.

Korzyści

01

Usprawnij zarządzanie zasobami dzięki jednej zintegrowanej platformie

02

Wysoki poziom widoczności wykorzystania zasobów pomaga skrócić przestoje i zwiększyć wydajność.

03

Skonfigurowanie naszych rozwiązań EAM zamiast dostosowywania przekłada się na niższe koszty wdrożenia.

04

Elastyczne opcje wdrażania - SaaS, Hybrid, Cloud i u klienta.

05

Zachowaj zgodność z wymogami prawnymi i standardami zarządzania ryzykiem.

06

Inteligentne planowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie zasobami pozwala na śledzeniezarządzanie i lokalizowanie zasobów przez cały cykl ich życia od momentu wdrożeniu systemu EAM 

 • Zdefiniuj lokalizację i hierarchię zasobów 
 • Możliwość wglądu w historyczny koszt całkowity wszystkich Twoich lokalizacjizasobów i systemów 
 • Zarządzaj modelowaniem zasobów za pomocą BIM 
 • Widoczność umów gwarancyjnych i informacji o dostawcy 
 • Zdefiniuj zasoby podrzędneczęści zamienneatrybutymierniki i specyfikację. 

Zarządzanie pracą w Maximo pozwala na wykonywanie zaplanowanych i nieplanowanych czynności roboczych. Od zgłoszenia zapotrzebowania do jego ukończeniaprzy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów związanych z poziomem umiejętności Twoich techników. 

 •  Utrzymuj plany pracy dla powtarzających się czynności oparciu o najlepsze praktyki i procedury. 
 • Konserwacja zapobiegawcza / predykcyjna / cykliczna. 

Asset Management Scheduler to dodatkowe rozwiązanie Maximo, które pozwala planistomprzełożonym i innym użytkownikom na graficzne wyświetlanie wszelkich nadchodzących pracporównywanie wymaganych zasobów z dostępnymi i na odpowiednie dostosowywanie.  

 • Widoczność wszystkich zleceń i prognozowanych działań na zasobie na wykresie Ganttadzięki czemu można je logicznie pogrupować i optymalnie zaplanować. 
 • Możliwość przeglądania obciążenia zasobów względem dostępności pomaga rozwiązać problem nadmiernej alokacji i niepełnego wykorzystania zasobów. 
 • Zarządzaj zależnościami zadań i pracy 
 • Przeciągnij i upuść daty prognoz, aby uwzględnić dostępność zasobów. 

Funkcja ta usprawnia zarządzanie stanami magazynowymi dzięki automatyzacji całego procesu magazynowania i możliwości wykorzystania czytników kodów kreskowych. Zarządzaj problemami z zamówieniemzwrotamiliczeniemdostawamikontrolą jakości i dostępnością produktów. 

 • Zarządzaj zapasami w magazynach i w punktach, aby uzyskać lepszą widoczność 
 • Optymalizacja zapasów pomaga magazynować odpowiedni poziom zapasów, aby spełnić Twoje wymagania. 
 • Stwórz schemat zaufanych dostawców i umow, aby wyeliminować kosztowne zakupy. 
 • pełni zarządzaj pokwitowaniamiinspekcjami i płatnościami od dostawców. 
 • Określ paramtery finansowe dotyczące składania ponownych zamówieńtakie jak poziom zamówieniaczas realizacji dostawy i jednostka zamówienia pozycji magazynowych 

Zarządzanie zamówieniami obsługuje wszystkie etapy zamówień w całym przedsiębiorstwie, w tym zakupy bezpośrednie i uzupełnianie zapasówNasze rozwiązania w bezpieczny sposób przechowują informacje o zaufanych dostawcachprzyspieszając tym samym proces zakupuwy.  

 • Przypisz SLA do kontretnego zamówienia, by monitorować wydajność dostawcy. 
 • Zarządzaj procesem zamówień, w tym uzyskiwanie ofertzakup materiałów i usług, a następnie zarządzaj paragonami i fakturami. 

Zarządzanie umowami zapewnia pełne śledzenie zakupówdzierżawynajmugwarancjikosztówoprogramowaniawzorców umownych, umów blankietowychczy  dostosowanych pod konkretnego użytkowika. 

Rozwiązania branżowe IBM Maximo

Aby sprostać specyficznym potrzebom różnych branż, IBM oferuje rozwiązania pionowe zwane rozwiązaniami branżowymiktóre rozszerzają podstawowe funkcje IBM Maximo. Więcej informacji znajduje się w zakładce branżePoniżej znajduje się główna lista: 

 • IBM Maximo dla dostawców usług 
 • IBM Maximo for dla branży farmaceutycznej  
 • IBM Maximo dla branży paliwowej 
 • Kalibracja IBM Maximo 
 • IBM Maximo dla transportu 
 • IBM Maximo dla dostawców mediów  
 • IBM Maximo for energetyki jądrowej  

Funkcje IBM TRIRIGA

Zmniejsz koszty operacyjne zarządzania obiektami poprzez centralizację kluczowych procesów, zwiększeniestopnia wykorzystania przestrzeni komercyjnej i przyspieszenie dostosywania danego obiektu do potrzebklientów. Zidentyfikuj niewykorzystane przestrzenie i zapewnij możliwości efektwynego rozlokowywaniapracowników w celu bardziej wydajnego wykorzystania zasobów. 

Projekty kapitałowe składają się z wielu zmieniających się elementów. Identyfikacja priorytetów, planowanie, zabezpieczenie budżetu, wybór dostawców i zarządzanie umowami to tylko niektóre z działan, jakie trzeba podjąć. Robienie tego ręcznie niepotrzebne komplikuje cały proces.

IBM TRIRIGA oferuje lepszy, bardziej wydajny sposób.

Zmniejsz koszty utrzymania obiektu i koszty operacyjne, upraszczając świadczenie usług serwisowych i wprowadzając zarządzanie usługodawcami dzięki scentralizowanej bazie danych. Zautomatyzuj procesy konserwacji, aby poprawić stan krytycznych zasobów i przedłużyć ich żywotność.

Mniejsz zużycie energii, aby osiągnąć długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju, generując przy tymwyższe zyski z projektów dotyczących efektywności energetycznej. Osiągaj cele w zakresie redukcji emisjidwutlenku węgla poprzez analizę inwestycji środowiskowych i usprawnienie rozliczania emisji dwutlenkuwęgla. 

Przy zarządzaniu najmem nie ma miejsca na błędy i nie ma czasu na metody, które nie działają. IBM TRIRIGA a pomogła setkom firm dostosować się do nowych standardów rachunkowości najmu, zapewnić dokładnąsprawozdawczość finansową i spełnić wymagania dotyczące najmu.