Sund & Baelt – IBM Maximo Case study

Jako operator dużych projektów infrastrukturalnych na całym świecie firma Sund & Bælt’s podjęła się projektu Wielkiego Bełtu, 11-kilometrowego mostu, który jest jednym z największych projektów budowlanych w Danii. Utrzymywanie, zapewnianie regularnych inspekcji i wdrażanie zrównoważonego rozwoju w swoich procesach operacyjnych w ramach tej 11-milowej struktury wykonywane jest za pomocą IBM Maximo.

Adobestock 136420840 web 1024x684

Analiza przypadku IBM Maximo — Zrównoważony rozwój

Sund & Baelt Holding S.A.

Sund & Bælt Holding S.A. jest właścicielem i operatorem jednej z największych infrastruktur na świecie, w tym Great Belt Fixed Link — 11-kilometrowego mostu i tunelu, który jest największym projektem budowlanym w historii Danii. Firma wiedziała, że ​​jednym z jej największych wyzwań jest powolny i ręczny proces przeprowadzania regularnych przeglądów konserwacyjnych. Do inspekcji mostów Sund & Bælt często zatrudniali alpinistów, którzy wspinali się na boki konstrukcji i robili zdjęcia do badania. Inspekcja mogła potrwać miesiąc, a proces musiał być często powtarzany w przypadku mostów w pobliżu oceanów lub w innych środowiskach korozyjnych. Firma musiała także regularnie kontrolować wszystkie swoje tunele i inne elementy infrastruktury.

Aby kontrolować i utrzymywać infrastrukturę cywilną w bardziej zaawansowany technologicznie sposób, Sund & Bælt szukał partnera technologicznego z globalną wiedzą fachową i wszechstronnymi możliwościami. Firma wybrała IBM i wspólnie nawiązały współpracę w celu stworzenia rozwiązania IBM Maximo for Civil Infrastructure. Obecnie Sund & Bælt używa oprogramowania Maximo do monitorowania i zarządzania swoją krytyczną infrastrukturą.

Nowe rozwiązanie obejmuje IBM Maximo Application Suite z technologią, która pomaga firmie Sund & Bælt sprawdzać infrastrukturę, uzyskiwać dostęp do informacji na miejscu za pomocą urządzeń mobilnych oraz wykorzystywać technologię sztucznej inteligencji do dokładnej i wydajnej analizy danych o stanie mostów, tuneli i innych elementów infrastruktury.

Dzięki nowemu rozwiązaniu Sund & Bælt gromadzi dane ze zdjęć z dronów w celu monitorowania stanu bez niebezpiecznych i czasochłonnych kontroli przez ludzi. Rozwiązanie konsoliduje te dane z zapisami konserwacji, dokumentami projektowymi i modelami 3D, aby pomóc w identyfikacji pęknięć, rdzy, korozji, przemieszczeń i naprężeń

Rozwiązanie IBM Maximo for Infrastruktury Cywilnej daje firmie Sund & Bælt możliwości, które zarówno usprawniają inspekcje, jak i wspierają strategią konserwacji predykcyjnej, ale jednym z największych wyzwań firmy S&B było wdrożenie zrównoważonego podejścia do procesów konserwacji.

Korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem dzięki IBM Maximo

15-25%

wzrost wydajności utrzymania ruchu

LAT
1

trwałość mostu Great Belt

OSZCZĘDNOŚĆ NA EMICJI CO2
1

Równowartość emisji CO2 wyprodukowanej przez 75 000 obywateli Wielkiej Brytanii

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania pakietu IBM Maximo Application Suite do usprawnienia i bycia zawsze przygotowanym dzięki konserwacji predykcyjnej, skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać bezpłatną konsultację już dziś: info@macs.eu

Dowiedz się więcej o Sund & Baelt